papatinti

papatinti
2 papatìnti (dial.) intr. ištinti: Buvo papatìnę žmones [iš bado] LzŽ. | refl.: Papasmušę, papastìnę papadės Dv. \ tinti; aptinti; paaptinti; atitinti; ištinti; nutinti; patinti; papatinti; pritinti; raztinti; sutinti; užtinti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • aptinti — 2 aptìnti, sta ( tysta K; R, MŽ, N), o (àptinė Lp) intr. DŽ1 1. SD1173, R, MŽ, Sut, N, KII339, K, M, Š, NdŽ, KŽ aplinkui ištinti: Aptystu, užburgelėju (, puntu MŽ431) R322. Apie akį aptìno Ds. Vaikščioja aptìnusiom akim, pamėlynavusiais… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • atitinti — 2 atitìnti intr. atslūgti tinimui: Po kirmėlės įkandimo koja neatatiñs Lb. Nuo gyvatės pakalbėjo – tuoj atatìno Kp. To rožė tuoj atatìno Kp. tinti; aptinti; paaptinti; atitinti; ištinti; nutinti; patinti; pa …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ištinti — 2 ištìnti, sta, o (ìštinė Lp) 1. intr. J, Š, J.Jabl, DŽ, NdŽ, KŽ nenormaliai išsiplėsti, išbrinkti, išpusti: Nuo galvos lig kojom aš buvau ištìnęs Kkl. Ištìnęs visas, nė rankų nepajudina Krs. Guli boba ištìnus kai avilys Ds. Boba ištìno… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nutinti — 2 nutìnti intr. KŽ patinti, pabrinkti. ║ prk. nutukti: Ta mergučė nutìnus, nepabėga Skr. tinti; aptinti; paaptinti; atitinti; ištinti; nutinti; patinti; papatinti; …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • paaptinti — 2 paaptìnti (dial.) intr. gerokai patinti: Kojos paaptìnę Dv. tinti; aptinti; paaptinti; atitinti; ištinti; nutinti; patinti; papatinti; pritinti; raz …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • patinti — 2 patìnti intr. K, Š, NdŽ, KŽ, DŽ1, DrskŽ; LL154 kiek sutinti, ištinti: Patìnusi jo koja J. Naktį ma[n] kojos tirpsta i patysta kiek Jrb. Ir pirštų sąnarėliai visi sopa, kartais net patìnsta Krs. Toki patìnusi, mėlena, ka nebūtų užsirožijusi… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pritinti — 2 pritìnti, sta, o (prìtinė Knv) 1. intr. NdŽ ištinti, sutinti: Kai skilvį skauda, tai ta duobutė pritysta Skr. Kai pritìno guzai! Rd. Ok tu jėjem mano su pasibučiavimu – da lūpos pritiñs Slm. 2. tr. Lkš, Iš, Al, Dbč, Knv šnek. privalgyti,… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • raztinti — 2 ×raztìnti (hibr.) intr. Tvr ištinti: Jo sesuo tino raztìno, greita ir numirė Aps. Kap inkanda, raztìnsta ir žmogus Šlnč. Pasmaudė – raztìno kaklas Dv. Jeknos kap raztìno, nepersivertė Grv. Kakytės nedidelės, tešmuo raztìno, maigysiu… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • sutinti — 2 sutìnti, sta, o (sùtinė) 1. intr. Q49, Sut, N, K, M, Š, LL116,130, DŽ, NdŽ, KŽ ištinti, subrinkti, supusti: Sutystu MŽ. Sutìno keliai nuo šalčio brendant par sniegą J. Viena pripylė vyru pipirų, kap sùtinė jis DrskŽ. In daikto žmogus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • tinti — 2 tìnti (tyti K, KŽ, DrskŽ), sta (tysta K, KŽ, Lkm; SD1152, SD310, MŽ, N, a LKKXIV203(Zt); N), o ( ė DrskŽ) K 1. intr. SD1152, SD310, Sut, N, K, M, LL210, Rtr, DŽ, NdŽ, KŽ, DrskŽ nenormaliai plėstis, brinkti, plisti …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”